02 octombrie 2020

Școala online: ce mai freamăt, ce mai zbucium...

Asistăm la o discuție foarte aprinsă, cu contre, recontre și contrarecontre, despre ”școala online”: școala online înseamnă ”sincron” și/sau ”asincron”? (Nu discutăm, acum, dacă școala online - sincronă sau asincronă - este mai bună decât școala față în față: oricum nu este, mai ales la vârste mici. Dar, repet, nu discutăm, acum, acest subiect). 

După părerea mea, această dilemă este similară cu cea privind planurile cadru de învățământ, când dezbatem, fără sfârșit, numărul de ore alocat diferitelor discipline: abordăm efecte, nu cauze, fenomenul nu esența. După părerea mea, a spune că numai ”sincronul” (adică școala pe Zoom sau Meet) înseamnă școală online, înseamnă că școala este a profesorilor iar activitatea esențială din școală este predarea. Iată de ce: 
 • Învățarea se face numai în școală și numai în cadrul relației directe elev-școală și elev-profesor, pentru că învățarea este tranzitivă (profesorul îl învață pe elev). Ne interesează partea de input (timp, manuale, auxiliare, echipamente etc.) și de proces (formalizat ”pedagogic”). Învățarea trebuie să se bazeze, exclusiv, pe resursele școlare (din școală sau cumpărate de părinți) și pe metodele prescrise de școală. 
 • Lecția predată, aici și acum, de către profesor, este unitatea de măsură a educației. De-aia lecția trebuie zoomuită. Înregistrarea lecției, pentru urmărire ulterioară sau repetată, nu se pune sau este, chiar, descurajată.
 • Se planifică predarea și resursele ei (timp, conținuturi, mijloace și metode). 
 • Cel mai important personaj din lecție este profesorul și, ca urmare, pentru ca școala să fie școală și profesorul profesor, trebuie să existe ”predare vizibilă”. Deci, profesorul este cel care trebuie văzut la orele online și, cu cât e mai vizibil, cu atât mai bine. 
 • Predare înseamnă transmitere – de cunoștințe, de deprinderi etc. De aceea, în lecție, timpul în care profesorul vorbește sau face (orice), este sensibil mai mare decât cel în care elevii vorbesc sau fac. Profesorul este ”agentul” și se bucură de autonomie, elevii doar ascultând, repetând ce face profesorul sau făcând ce spune profesorul. Elevul este descurajat să facă altceva decât i se spune (alt motiv pentru ca lecția să fie ”sincronă”).
 • De aceea, ne interesează, în primul rând, câte ore de activitate directă ”pontează” profesorul (în acest caz, în fața camerei), pe baza Sfântului Orar. Contează, deci, ca profesorul să-și facă ”norma” de predare (în funcție de care este și remunerat). Și, pentru că nu avem încredere în profesor, orele se petrec numai în sala de clasă (reală sau virtuală), unde poate fi controlat mai bine. 
 • Numai profesorul evaluează rezultatele învățării, iar evaluarea trebuie să fie ”aici și acum” (pentru că nu avem încredere nici în elev), ca ”ascultare” (adică serie de examene la foc automat). 

Dacă am considera că școala este a elevilor și activitatea esențială din școală este învățarea
 • Învățarea se realizează oriunde, nu numai în școală și nu numai în cadrul relației directe elev-școală și elev-profesor. Învățarea este un act reflexiv (elevul se învață pe sine). Ca urmare, ne interesează ca rezultatele învățării să fie cele dorite, așteptate. ”Intrările”, inclusiv activitatea profesorului (”predarea”), facilitează procesul de învățare, în vederea obținerii rezultatelor așteptate. De aceea, învățarea nu se mai bazează, exclusiv, pe resursele școlare (din școală sau cumpărate de părinți), elevii putând folosi și orice alte resurse disponibile - inclusiv colegii (inter-învățare). 
 • Competența obținută / dezvoltată (sau elementul constitutiv al competenței: cunoașterea, abilitatea, atitudinea) este unitatea de măsură a educației, indiferent când și cum se realizează. Înregistrarea lecției, pentru urmărire ulterioară sau repetată, este nu numai normă, ci chiar bună practică. 
 • Se planifică învățarea și rezultatele ei.
 • Cel mai important personaj din activitatea de învățare este cel care învață (elevul) și, ca urmare, pentru ca școala să fie școală și profesorul profesor, trebuie să existe ”învățare vizibilă”. Deci, elevul trebuie să fie vizibil în activitățile de învățare (inclusiv la distanță) și, cu cât e mai vizibil, cu atât mai bine. Unul din primele șocuri suferite, de mine, ca proaspăt student în pedagogie și ”îmbibat” cu multă pedagogie clasică, a fost când profesorul Vlăsceanu ne-a spus (acum mai bine de 40 de ani): ”cu cât profesorul se vede mai mult în oră, cu atât e mai prost”. Experiențele mele ulterioare au confirmat acest lucru. 
 • Învățare înseamnă angajare efectivă a elevului în activitate. De aceea, în cadrul activităților de învățare, timpul în care elevii vorbesc sau acționează este sensibil mai mare decât cel în care profesorul vorbește sau acționează. Elevul este ”agentul” învățării, profesorul facilitând, ghidând, oferind resurse și feedback. 
 • Învățarea nu mai depinde, direct, de numărul de ore de predare și nici de prezența profesorul în fața elevilor (fizic / virtual): activitățile de învățare pot fi realizate oriunde. De exemplu, în loc să le vorbească elevilor despre Renaștere, profesorul de istorie îi invită să urmărească lecția respectivă pe ”Khan Academy”, după care să răspundă unui chestionar (pentru că, repet, ne interesează rezultatele învățării la elevi și progresul elevilor în obținerea acestor rezultat).
 • Evaluarea se realizează continuu și, sub formă de feedback, conduce la consolidarea capacității de autoevaluare, premisă esențială a îmbunătățirii rezultatelor învățării (pe viață!). Având încredere în elevi, folosim și inter-evaluarea. 
În concluzie, de ce să nu luăm în considerare învățarea online, ca o combinație de ”sincron” cu ”asincron”, într-o proporție stabilită de profesor, împreună cu elevii și/sau părinții, în funcție de fiecare situație în parte, cu condiția obținerii rezultatelor (învățarea vizibilă)? Să nu uităm, ”asincron” înseamnă și posibilitatea de a lucra, la distanță, în modul clasic: materiale de învățare și probe de evaluare tipărite, trimise elevului, apoi colectate probele de evaluare, după un timp, stabilit de comun acord, urmând un feedback individualizat (tot pe fișă tipărită, prin telefon etc.). Ca urmare, elevii care nu au acces, încă, la online (din motivele știute), vor putea să învețe, cât de cât, până la procurarea acelor tablete-minune (care, văzând câtă zarvă și speranțe produc, ar trebui să ne propulseze în top 10 la următoarea testare PISA...). 

Dar, asta ar însemna să renunțăm la ”Sfânta Lecție” și la ”Sfântul Orar” și să regândim școala, mutând accentul de la intrări/resurse, spre rezultate, trecând de la un ”management prin obiective și activități” la un ”management prin rezultate” (rezultate pentru elevi, pentru profesori, pentru școală și pentru sistem). Putem, oare? 

29 septembrie 2020

Politici publice și școli de succes (rezultatele PISA 2018, Volumul 5)

Azi a avut loc lansarea (online) a celui de-al 5-lea volum privind rezultatele la PISA 2018 cu titlul Effective Policies, Successful Schools. În afara lui Andreas Schleicher, au participat experți din UK și SUA, care au prezentat exemple de politici publice de succes, corelate cu rezultate bune la PISA. Nu știu câți experți și responsabili cu politicile publice, de la noi (mai ales cei care le știu pe toate), au avut curiozitatea să participe (intrarea a fost liberă!). Câteva gânduri, la cald:
 • Nu timpul petrecut la școală – mare sau mic – se corelează cu rezultate bune, ci modul de folosire a timpului. ”Timpul este cea mai prețioasă resursă educațională, să nu o irosim!” (AS). 
 • Banii contează, până la un prag (circa 50.000 USD/an per elev) – pe care noi, din păcate, nu l-am atins. Deci, avem încă nevoie de mari investiții: după calculele personale, ar fi nevoie de 4.5% din PIB actual, doar pentru învățământul primar și gimnazial, pentru a atinge acest prag. Dar, banii să fie investiți nu neapărat în salariul profesorului: pe fondul unei relații negative între rezultatele la lectură și raportul salariu mediu al profesorului (cu experiență de 15 ani) și PIB/locuitor, în sistemele cu performanțe mai bune ca noi la PISA salariul anual al profesorului variază între 0,5 și 1,5 din PIB/locuitor. România se află în această zonă (cu circa 0,8 din PIB/locuitor), împreună cu Finlanda (cu salariul puțin peste 1 PIB/locuitor). Desigur, contează și cât e PIB-ul, dar trebuie să avem grijă (așa cum am mai zis, de multe ori), ca salariul mediu anual să ajungă echivalentul a 1 PIB/locuitor și să crească, apoi, odată cu PIB-ul. 
 • Repararea disparităților din educație (îmbunătățirea echității) a ajuns, în ultimul timp, cea mai importantă problemă legată de calitate: numai îmbunătățind echitatea, îmbunătățim și rezultatele în zonele defavorizate și numai acolo există potențial de creștere. 
 • Nu tehnologia, în sine, contează (de exemplu, numărul de calculatoare), ci buna ei folosire. Concomitent cu rezolvarea problemelor de acces (la echipamente și, foarte important, la Internet de mare viteză), este crucială dezvoltarea de aplicații, platforme etc. și, la fel de crucială, pregătirea profesorilor pentru a le utiliza. Profesorii trebuie formați pentru a fi designeri de instrumente digitale pentru învățare. Trebuie, de asemenea, să fim atenți că, în multe locuri, tehnologia a conservat anumite practici negative, în loc să le înlăture. 
 • Îmbunătățirea pregătirii profesorilor existenți în sistem (dezvoltare profesională continuă) este de trei ori mai eficientă decât orice altă măsură de management al resurselor umane. 
 • Leadership-ul la nivel de sistem este foarte important: nu realitatea influențează decizia, ci percepția, la nivel de sistem, asupra acestei realități. De exemplu, ”atractivitatea intelectuală” a meseriei de profesor contează, adesea, mai mult decât cea financiară (din nou, cazul Finlandei). Alt exemplu: percepția privind penuria de profesori este, adesea, contrazisă de fapte, dar această percepție generează politici păguboase. 
 • A trecut vremea politicilor otova (dăm tablete la tot cartierul): pentru a îmbunătăți rezultatele este nevoie de alinierea resurselor cu nevoile, pentru a repara și inechitățile: performanțele bune la PISA se corelează cu alocarea echitabilă a resurselor, nu cu cea egalitară (otova). 
 • Rezultatele la lectură se corelează pozitiv cu existența, în școală, a unui loc în care elevul își poate face temele (de preferat, sub îndrumarea unui profesor). Dar, școlile dezavantajate au mult mai puține posibilități în acest sens. 
 • Rezultatele la lectură se corelează pozitiv cu activitățile extracurriculare creative. Repet, creative: muzică, arte plastice etc. Dar, din nou, școlile dezavantajate au mult mai puține posibilități în acest sens. 
 • Repetenția NU îmbunătățește rezultatele la lectură. Dimpotrivă, există o corelație negativă în acest sens. 
 • Selecția elevilor la nivel de școală (școli de fițe) sau de clasă (clase de ”deștepți”) NU îmbunătățește rezultatele la lectură. Dimpotrivă, există o corelație negativă în acest sens. Selecția temporară a copiilor (pentru anumite discipline / perioade de timp), în funcție de nivelul de performanță, se corelează cu rezultate mai bune. 
 • Educație pre-primară se corelează pozitiv cu rezultatele la lectură – dar, interesant, cel mai mare plus (peste 20%), după 2 ani de grădi; unde sunt 3 ani de grădi, sporul de punctaj este sub 20%.
 • Evaluarea, în sens de validare a rezultatelor învățării și a progresului, este de maximă importanță. Cel care învață este primul care are nevoie de această validare, mai ales elevii din medii defavorizate: lipsa validării nivelului de învățare / a progresului a dus, în timpul ”școlii online”, la rămâneri în urmă, la probleme emoționale și chiar la ”decuplarea” elevilor de școală. 
 • Ca urmare, crește importanța evaluării formative și, foarte important, tehnologia ne oferă instrumente pentru a îmbunătăți și obiectiviza evaluarea curentă, inclusiv prin folosirea unor elemente de inteligență artificială (deja introduse, de exemplu, în UK pentru analiza datelor privind rezultatele curente ale învățării). 
 • În general, trebuie ca evaluarea să se reorienteze pe îmbunătățirea rezultatelor învățării. Deci, nu testare de dragul testării sau, mai rău, evaluare de dragul notei și evaluare doar pentru selecție. ”Există un divorț între învățare și evaluare, iar tehnologia (”learning analytics”, ”big data” etc.) ne poate ajuta să reunim cele două părți” (AS).
 • Se pare că UK este un model de urmat în regândirea echitabilă a școlii (inclusiv în timpul pandemiei). Au oferit școlilor acces la resurse IT pentru și, profesorilor, foarte multe resurse, la nivel central, obținând și implicarea părinților. Pe de altă parte, 40% dintre profesori părăsesc profesoratul în primii 5 ani de practică.
 • Pandemia face necesară regândirea sistemelor de educație: a ne întoarce la situația din 2019 înseamnă să acceptăm marile pierderi de învățare. Este necesară regândirea sistemelor educaționale pentru ”accelerarea” învățării: numai așa putem recupera aceste pierderi și generațiile actuale nu vor fi ”de sacrificiu”. 

Alte resurse (inclusiv lansarea și prezentarea lui Andreas Schleicher, la http://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results-volume-v-ca768d40-en.htm și pe pagina de FB https://www.facebook.com/OECDEduSkills/live (unde puteți găsi și înregistrarea webinarului despre impactul economic al pierderilor de învățare de care vă povesteam acum două săptămâni). 

20 septembrie 2020

Prima săptămână de școală, studiu de caz: școală publică de cartier, din București

Unde oamenii s-au implicat, ca echipă, lucrurile au ieșit: în timpul verii, s-au montat camere în fiecare clasă (pentru online sincron), s-au asigurat laptopuri sau desktopuri (de la desființatul cabinet de informatică) pentru fiecare sală de clasă, s-au făcut achiziții etc. S-au făcut probe și s-au corectat eventualele ”bube”. 

Pe de altă parte, ajustările de ultim moment (reglementările au apărut cam târziu), s-au făcut cam în pripă, cu mult consum de nervi (vineri, 11 septembrie: ”când am ajuns, ieri, acasă, văzând câte mai am de făcut, am plâns toată seara”). 

Joi 10 și vineri 11 septembrie s-au făcut probe cu Meet (școala este înrolată la Google Classroom), s-a definitivat aranjarea sălilor de clasă și s-au luat în primire manualele. Fiecare clasă a primit o tăviță cu materiale de igienă – dezinfectant, măști (câte 2 pentru fiecare elev), prosoape de hârtie etc. Panourile de la primărie au ajuns abia vineri după-amiaza, dar luni dimineața erau instalate: de joi până duminică au venit muncitori trimiși de primăria de sector pentru toaletarea pomilor din curte și pentru ultimele retușuri (pe partea de reparații, instalarea panourilor etc.). 

În funcție de cât de implicați au fost părinții, în unele săli de clasă s-au realizat și îmbunătățiri: s-au pus colțare la panourile de plexiglas (reamintesc, tăioase) și chiar au fost aduse dispensere de dezinfectant cu senzor (idee bună – se economisește mult timp la intrarea / ieșirea elevilor din sală). 

Ședință online cu părinții joi, 10 septembrie. S-au comunicat regulile din ordinul comun și ”dispozitivul” pentru prima zi de școală (ora de începere, locul de întâlnire al clasei, semn de recunoaștere etc.). Părinți receptivi și ascultători – chiar dacă unii au recunoscut (în privat) că nu cred în covid. Un părinte: ”noi vom respecta regulile, poate nu apar cazuri până când se închid școlile. Se vor închide, pentru că vor apărea cazuri, dar sperăm că la alții, nu la noi” 

Prima dată, în istoria școlii, când s-au folosit toate cele trei intrări pentru intrarea și ieșirea elevilor (miracol: nu mai există intrarea și scara profesorilor). Toată lumea: ”ce bine e, ar trebui păstrată regula”. 

La clasa pregătitoare, prima zi de școală (care a durat puțin peste o oră), s-a desfășurat în curtea școlii: copiii pe scaune, părinții în cerc, în spatele lor, în picioare, păstrând distanța și purtând mască. Chiar dacă mulți nu purtau mască și nici nu păstrau distanța atunci când se înghesuiau, împreună cu ceilalți părinți și cu elevii, la gardul școlii, înainte de ore: poliția locală (erau trei polițiști locali) se făcea că nu vede. 

Marți, când au început, efectiv, orele și când toate clasele (pentru că toate aveau absenți) au intrat și online, au mai apărut probleme tehnice. A durat ceva remedierea lor, pentru că profesorul de informatică și administratorul, care mai aveau și multe altele pe cap, au fost suprasolicitați. 

Copiii (de clasa I) au purtat masca fără probleme (unul singur, din 33, se văita, în primele zile, dar s-a obișnuit, și el), inclusiv la joacă: pur și simplu au uitat că o poartă. La fel cu dezinfectatul mâinilor: după câteva zile de repetat regulile, au început să o facă din proprie inițiativă (mulți și-au adus dezinfectant și de acasă). 

Copiii incredibil de liniștiți și de cuminți în clasă și în școală. Se joacă cu mare poftă, în pauze, în bucata de curte alocată (desigur, sub supraveghere permanentă). Spre surpriza tuturor, nici de panouri nu s-au plâns – că nu văd la tablă, că nu au aer etc. – chiar dacă, obiectiv, copilul din ultimul rând vede ca prin ceață când se uită la tablă prin cele patru rânduri de panouri din fața lui. 

La clasele foarte mici (CP, I și a II-a), ”ora” a fost de 30 de minute. Copiii s-au putut concentra și orele au mers ca unse. Anterior, întrucât școala funcționa într-un singur schimb, se făceau pauze la fiecare 50 de minute - să nu fie gălăgie în școală și pentru ca orarul profesorilor care predau la P-IV să se potrivească cu orarul claselor mari. Chiar dacă învățătoarea făcea, în restul timpului (15-20 de minute), alte lucruri (jocuri, cântecele etc.), nu este la fel ca pauza-pauză. Alt lucru de păstrat, poate, în viitor. 

Tot la clasele mici, dar numeroase (peste 30 de elevi) cel puțin 10 minute (din ora de 30 de minute) sunt consumate cu intratul (ordonat), dezinfectatul, mersul în bancă și pregătitul pentru lecția nouă. 

Câteva concluzii: 

Lucrurile au mers mult mai bine decât se aștepta toată lumea. Școala, profesorii, părinții, elevii, s-au adaptat și au învățat din mers - și este bine că se întâmplă așa: ”Atâta ordine și disciplină în școală nu am văzut de când mă știu”. 

”Este prima oară când văd și profesorii de gimnaziu printre elevi. Până acum, doar noi, învățătoarele, mai stăteam cu ei, în pauze”. 

Profesorii NU se pot clona pentru a preda celor din clasă și pentru a monitoriza prezența și activitatea celor de acasă – atât din punct de vedere tehnic cât și al conținutului predat – mai ales cei care (foarte mulți!) încă mai au probleme cu tehnologia. Și chiar dacă ar ști ce să facă (de exemplu, când se strică laptopul sau nu mai merge camera sau microfonul și e nevoie de reinstalarea unui driver – caz real), nu este OK să se oprească din activitatea de învățare, cu copiii din clasă, pentru a rezolva aceste probleme tehnice. 

Personalul didactic auxiliar și nedidactic este insuficient și ar trebui (cred eu, eventual cu sprijinul sindicatelor) actualizate fișele de post. Personalul de îngrijire (puțin) nu face față și, oricum, ar trebui mai bine strunit și supravegheat. 

O soluție ar fi, mai ales la oraș, separarea părții educaționale de cea administrativă și trecerea tuturor problemelor care țin de administrație (pază, curățenie, dotare cu echipamente și materiale, întreținere, reparații etc.) la autoritățile locale – desigur, împreună cu resursele necesare. De exemplu, decât să angajezi 4-5 îngrijitoare fulltime, poate fi mai eficientă contractarea unei firme de curățenie, care să vină seara la 8, cu 10 oameni și utilaje adecvate, care să spele și să dezinfecteze, în 2 ore, toate sălile de clasă, spațiile comune și curtea școlii și care să asigure și o ”permanență” de 1 persoană în timpul orelor (pentru grupuri sanitare și diverse ”urgențe” – mai vomită un copil, se varsă niște apă pe jos etc.). 

Ar fi bine ca fiecare școală să aibă angajată cel puțin o persoană, care să se ocupe exclusiv de partea tehnică. Profesorul de informatică, informaticianul și administratorul (dacă există și care au și altele pe cap) nu fac față acestor sarcini suplimentare, pentru care, oricum, s-ar putea să nu aibă nici pregătirea necesară: chiar informaticianul foarte bun pe partea de soft și programare, poate avea probleme cu partea hard, de interconectare etc. Mă întreb și cum ar putea rezolva aceste probleme tehnice o școală din mediul rural, care poate avea 10 structuri în subordine și care nu are administrator sau informatician.

Ultima și cea mai importantă concluzie: dacă, în ultimii 10 ani (măcar) s-ar fi respectat legea și dacă derogarea nu s-ar fi transformat în lege, multe dintre problemele actuale nu ar fi existat.

16 septembrie 2020

Despre modele culturale și profesionale: ce tip de profesor promovăm?


Tot discutăm despre calitatea profesorilor (dovedindu-se, încă o dată, că școala fără profesori nu este școală). Îi mai și premiem – ceea ce este foarte bine. Dar, în continuare, îi considerăm ”buni” și îi promovăm (cam 80% dintre cei premiați sau care apar la TV) mai ales pe cei care lucrează cu copii favorizați: selectați, din familii ”bune” (educate, cu bani), capabili să învețe și motivați. Neglijăm, în continuare, sau tratăm cu superficialitate munca profesorilor din comunități defavorizate, care lucrează cu copii obișnuiți și, mai ales, cu cei defavorizați: din familii sărace și needucate sau puțin educate, cu probleme de învățare (chiar dizabilități) și care, în general, trăiesc într-un mediu care nu-i motivează să învețe.

Și nu e drept. Ca să ilustrez ce vreau să zic, voi exemplifica cu un mic studiu de caz, analizând, sumar, resursele și rezultatele pentru 10 licee dintr-un județ (nu-l voi nominaliza, din motive lesne de înțeles). Am selectat aceste licee[i] în funcție de ultima medie de intrare în 2020: primele 5 și ultimele 5 din acest clasament – adică liceele considerate cele mai bune, preferate de elevi și de părinți, cu cele mai mari medii de intrare, respectiv liceele considerate slabe, nepreferate de părinți și de elevi – deci, cu cele mai mici medii de intrare. Datele analizate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Școli considerate ”bune”

Școli considerate ”slabe”

Resurse (an școlar 2018-2019)

Nivel mediu de educație a părinților (în ani de școală)

14,88

10,29

Raport elevi / săli de clasă, laboratoare etc.

29

16,5

Raport elevi / calculatoare conectat la internet

14,7

7,6

Indice de calificare a cadrelor didactice[ii]

3,71

2,93

Cadre didactice navetiste

3.3%

41,5%

Număr mediu de ore de formare continuă (cursuri acreditate) / cadru didactic

13,1

41,4

Participare școlară (an școlar 2018-2019)

Număr mediu de elevi

1103

428

Elevi din grupuri de risc (săraci, familii monoparentale sau în grija rudelor, cu dizabilități etc.).

15,6%

63,5%

Elevi cu domiciliul în altă localitate

22%

37,4%

Număr mediu de absențe per elev (an școlar 2017-2018)

25,06

86,42

Rezultatele învățării (an școlar 2017-2018)

Procentul elevilor repetenți din total elevi

0,15%

10,3%

Media ultimelor medii de intrare (iunie 2020)

9,12

3,47

Media mediilor de absolvire

9,28

7,25

Procent mediu de promovare a examenului de Bacalaureat

98,3%

28,6%

Media mediilor la examenul de Bacalaureat

8.45

6,06


Ce putem constata, analizând datele de mai sus, în privința resurselor:
 • Resursele care se corelează cu participarea la educație și cu rezultatele învățării sunt nivelul de educație a familiei (care este un ”proxi” și pentru nivelul economic al familiei) și calificarea profesorilor.
  • De remarcat diferențe mari între cele două grupuri de școli în acest sens: diferența între nivelurile medii de educație a părinților este mai mare de 4 ani. Deci, în liceele considerate ”bune”, aproape toți părinții au studii superioare (reamintesc: nivelul studiilor corelându-se puternic cu veniturile), la celelalte, puțini părinți depășind nivelul de școală generală / învățământ obligatoriu.
  • La fel, în liceele considerate ”bune”, marea majoritate a profesorilor au gradul I și doctoratul, la celelalte majoritare fiind cadrele didactice cu definitivat și cu gradul II.
 • Resursele materiale (infrastructura și numărul de calculatoare raportat la numărul elevilor, în cazul nostru) se corelează negativ cu rezultatele învățării. Adică, ar însemna că școlile obțin rezultate mai bune dacă sunt aglomerate și au mai puține calculatoare. Evident, nu este așa: ar trebui analizate, în plus, starea, precum și modul de utilizare a acestora (acesta din urmă, influențat și de calificarea profesorilor). Oricum, putem concluziona că resursele materiale contează mult mai puțin, pentru rezultate, decât selecția elevilor – care duce la segregarea școlilor (rezidențială și în funcție de nivelul de educație și economic al familiilor).
 • Interesantă este diferența privind numărul mediu de ore de formare continuă (per cadru didactic) – semnificativ mai mare în școlile considerate ”slabe”. Explicații pot fi multe: fie nevoie de formare resimțită mai puternic, fie ineficiența formării (de exemplu, nu este adaptată tipologiei elevilor din aceste școli), fie neaplicarea la clasă a celor învățate, fie participare la formare doar pentru punctelor necesare ”mobilității”, nu pentru a preda mai bine etc. 
 • De remarcat și marea diferență în privința procentului cadrelor didactice navetiste – de 13 ori mai mare la școlile considerate ”slabe”.
 • În treacăt: 3 din 5 licee considerate ”slabe” și toate liceele considerate ”bune” funcționează în mediul urban și 4 din 5 licee considerate ”bune” sunt teoretice (unul vocațional - pedagogic), iar 4 din 5, dintre cele considerate ”slabe”, sunt tehnologice (unul fiind teoretic). 
În privința participării școlare:
 • Liceele considerate ”bune” au, în medie, mai mult decât dublul numărului de elevi față de liceele considerate ”slabe”. Diferența în privința numărului de elevi se traduce în mari diferențe în finanțare: este vorba atât de finanțarea de bază (în funcție de numărul de elevi), cât și de cea complementară, având în vedere că școlile considerate ”slabe” funcționează în comune sau în orașe mici, fără prea multe resurse. 
 • Deci, dacă vom considera doar datele statistice, putem să ne întrebăm dacă școlile mari (care, desigur, au și o finanțare proporțional mai mare) ar fi de preferat celor mici și dacă, nu cumva, ideea de a construi campusuri școlare puternice nu este una rea – cu condiția unei finanțări suplimentare prin program național.
 • Diferențele sunt foarte mari, în defavoarea școlilor considerate ”slabe”, în privința procentului de elevi vulnerabili (au, ca proporție, de patru ori mai mulți elevi vulnerabili / din categorii defavorizate) și în privința procentului elevilor care nu locuiesc în localitatea respectivă (un procent aproape dublu). 
 • Elevii din școlile considerate ”slabe” au de peste trei ori mai multe absențe (per elev). 
 • În treacăt: școlile considerate ”slabe” au, în plus, programe de studiu de tip ”șansa a doua”, învățământ seral, cu frecvență redusă – și ele cu problemele lor specifice de participare și în privința rezultatelor (nu intrăm, acum, în detalii) și, în plus, au de administrat mai mult structuri subordonate și clădiri. Cele considerate ”bune” nu au nici structuri, nici astfel de programe ”grele” (destinate beneficiarilor din categorii defavorizate).
Analiza rezultatelor învățării mi se pare la fel de interesantă:
 • Procentul elevilor repetenți este de aproape 100 de ori (!) mai mare la școlile considerate ”slabe”. Și, se știe, repetenția este o rețetă sigură pentru abandonul școlar. 
 • Diferența între mediile de intrare aferente celor două categorii de școli este de peste 5,5 puncte.
 • Diferențele între mediile de ieșire aferente celor două categorii de școli este de 2 puncte (dacă luăm în considerare mediile la evaluarea curentă) și de aproape 2,5 puncte dacă luăm în considerare mediile la examenul de Bacalaureat. 
 • Diferențele între mediile de intrare și cele de ieșire[iii] aferente liceelor considerate ”bune” sunt:
  • Plus 0,16 puncte între mediile de ieșire, la evaluarea curentă, față de mediile de intrare. Deci, mediile la ieșire sunt cam aceleași cu cele de la intrare.
  • Minus 0,67 puncte, dacă facem diferența între mediile la examenul de Bacalaureat și mediile de intrare. Deci, elevii au la Bacalaureat medii mai mici decât cele de intrare.
  • Minus 0,83 puncte între mediile la examenul de Bacalaureat și mediile de ieșire la evaluarea curentă.
 • Diferențele între mediile de intrare și cele de ieșire aferente liceelor considerate ”slabe” sunt:
  • Plus 3,78 puncte (între mediile de ieșire, la evaluarea curentă și mediile de intrare). Deci, mediile la ieșire sunt cu aproape 4 puncte mai mari decât cele de intrare. 
  • Plus 2,59 puncte, dacă facem diferența între mediile la examenul de Bacalaureat și mediile de intrare. Deci, elevii iau la Bacalaureat medii mai mari decât cele de intrare.
  • Minus 1,19 puncte între mediile la examenul de Bacalaureat și mediile de ieșire la evaluarea curentă.
Care ar fi concluziile acestei analize (evident, sumară și cu rol doar ilustrativ – aici impunându-se o analiză mai detaliată, pe cohorte)?
 • Resursele care influențează rezultatele sunt, la noi, familia și profesorul. Resursele materiale (infrastructură și echipamente) nu adaugă valoare semnificativă.
 • Școlile considerate ”slabe” au probleme privind resursele personale, familiale și comunitare, resursele financiare (înjumătățite față de școlile cu mulți elevi) și privind experiența și calificarea profesorilor.
 • Cu toate acestea, nu sunt deloc slabe în termeni de valoare adăugată (de aceea am pus, peste tot, ghilimele). Cu sprijin adecvat (financiar, programe naționale de dotare dedicate, mai multe cadre didactice cu experiență, mai mulți consilieri și alt personal de sprijin), aceste școli, cu experiență în educația copiilor defavorizați, au toate șansele să asigure îmbunătățirea rezultatelor învățării la evaluări și examene naționale și internaționale. 
 • În context, trebuie subliniat și faptul că numai în mediile defavorizate există potențial de creștere (la evaluări naționale și internaționale).
 • Experiența profesorilor din școlile considerate ”bune” poate fi inutilă în medii defavorizate. Profesorii de la liceele considerate ”bune” sunt obișnuiți să predea mult conținut (și să ceară multe teme pentru acasă, bazându-se pe familiile copiilor și pe meditatori), unor elevi motivați, cu potențial de învățare (fiind selectați) și ”struniți” de familii educate și cu dare de mână. Ca urmare, s-ar putea să nu facă față predării în fața unor copii nemotivați, cu lacune și alte probleme de învățare, cu familii care nu îi pot sprijini. De aceea, nu mi se pare o idee bună să detașezi profesori ”buni” (în traducere, din școli cu copii selectați, fără probleme de învățare și cu familii bogate și educate) în medii defavorizate, fiind, în schimb, necesară formarea specifică a profesorilor pentru a lucra cu elevi / copii cu probleme de învățare, săraci, nemotivați etc. La fel, nu știu cât de relevante ar fi, pentru elevii defavorizați, înregistrări ale unor lecții predate de profesorii considerați ”buni”. Reamintesc: sunt considerați buni pentru că obțin rezultate bune și obțin rezultate bune pentru mai ales pentru că lucrează cu elevi selectați.  
Care ar fi concluziile, în privința profesorilor considerați ”buni”
 • Promovăm, în continuare, un model elitist. Ne doare în bască de educația primită de majoritatea copiilor. Ne interesează doar profesorii copiilor noștri (care merg, oricum, la școli considerate ”bune”).
 • Atribuim profesorilor merite (respectiv, vinovății), care nu sunt ale lor, ci ale mediului de proveniență sau care țin de resursele puse la dispoziție de școală / comunitate.
 • Nu ne interesează calitatea ca ”valoare adăugată” și, ca atare, neglijăm profesorii capabili să adauge valoare, dar lucrează cu copii defavorizați.
Pornind de la acest model și de la cultura organizațională și profesională care îl susține, cu școli segregate (din toate punctele de vedere), cu resurse insuficiente alocate școlilor din medii defavorizate și, pe deasupra, cu profesori demotivați (că, de, nu au rezultate!) nu ar trebui să ne mai mire lipsa de progres la evaluările naționale și internaționale - inclusiv rezultatele constant slabe la PISA.

[i] Am folosit datele de la http://static.admitere.edu.ro/2020/repartizare/. Pentru liceele cu mai multe filiere / profiluri / specializări, pentru a obține locul în clasament, am făcut o medie a ultimelor medii aferente filierelor / profilurilor / specializărilor respective. Datele pentru liceele analizate au fost extrase din ultimele rapoarte anuale de evaluare internă a calității (pentru anul școlar 2018-2019), ale unităților respective, existente pe site-ul http://beta.aracip.eu/.

[ii] Am convertit nivelul de calificare astfel: 5 puncte pentru ”doctorat”, 4 pentru ”gradul I”, 3 pentru ”gradul II”, 2 pentru ”definitivat”, 1 pentru ”fără definitivat” și 0 pentru necalificat.

[iii] Sunt conștient că sunt comparate date aferente unor cohorte diferite de elevi. Dar, întrucât fac astfel de analize de mai mulți ani, pot confirma faptul că mediile la examenul de Bacalaureat, precum și mediile de intrare în liceele respective nu au variații semnificative de la un an la altul. 

05 septembrie 2020

Și iadul e pavat cu bune intenții (o postare scrisă la nervi)

Gândirea pe termen scurt și nerezolvarea problemelor sistemice ne va exploda, acum, în față – și va exploda, mai ales, în fața celor care acum (ghinion!) se află la conducere: ceea ce se întâmplă acum nu este rezultatul conducerii actuale, nici măcar al celei anterioare, ci rezultatul a 30 de ani de bătaie de joc la adresa școlii. 

Ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani – subfinanțarea sistematică a educației, insuficiența și ineficiența alocării resurselor (la toate nivelurile - inclusiv mari probleme de infrastructură), neglijarea modernizării sistemului de învățământ din motive politicianiste sau din interese de clan, desconsiderarea cercetării educaționale și negarea, la fel de sistematică, a rezultatelor acesteia, desconsiderarea expertizei educaționale sau încercarea subordonării ei unor interese politice, ignorarea sistemelor de evaluare și a rezultatelor evaluărilor independente, legislație stufoasă și din ce în ce mai stufoasă, diminuarea capacității instituționale prin schimbări repetate de management și promovarea în funcții de conducere fără competențele / experiența managerială necesare etc. - toate își vor arata, acum, ”roadele”. 

Toate ghidurile și instrucțiunile, care au apărut, acum, sunt frumoase, sunt bune, unele foarte bune, chiar excelente – dar pentru o lume și într-o școală normală, nu pentru cea reală. Discrepanțele culturale (în valori, credințe, norme etc.), distanța între cerințele din aceste ghiduri și metodologii, pe de o parte, și resursele, capacitatea managerială și posibilitățile de aplicare, pe de altă parte, este astronomică, pentru multe școli. Și tare mi-e frică de ”acarpăunizarea” profesorilor și a directorilor, dacă lucrurile nu merg cum trebuie. 

Doar două exemple:

Reperele metodologice (m-am uitat, în fugă, pe cel pentru învățământul primar), chiar îmi plac și pot fi foarte utile. Dar, cu o condiție: toată lumea să aibă aceeași înțelegere asupra curriculumului intenționat și realizat, precum și capacitatea de a defini în aceeași cheie teoretică și metodologică rezultatele așteptate ale învățării, de a proiecta activități de învățare (pe baza rezultatelor cercetării și bunelor practici) relevante pentru rezultatele așteptate, de a realiza respectivele activități de învățare conform proiectării, de a evalua rezultatele învățării obținute și de a folosi rezultatele evaluării pentru proiectarea ulterioară și, dacă este cazul, pentru consolidare / recuperare / remediere. Totul pornind de la profilurile de ieșire din sistem (pentru fiecare nivel de învățământ). Sună SF, nu?

Avem, oare, această vedere unitară? Avem creată, măcar pentru majoritatea profesorilor (folosesc termenul de profesor pentru toate nivelurile de învățământ), capacitatea de a lucra pe baza acestei înțelegeri comune? Câți profesori au fost pregătiți în acest sens în ultimii 20 de ani (de când avem curriculum bazat pe competențe)? Dintre cei pregătiți, câți fac o proiectare a activităților de învățare pe bune, nu doar pentru a bifa o hârtie de pus într-un sertar și de arătat când vine vreun control, la clasă făcând cu totul altceva?

Câți pot elabora probe de evaluare în modul indicat? S-a îngrijit, cineva, în ultimii 20 de ani, să creeze bănci cu astfel de itemi standardizați (care ușurează, considerabil, viața profesorilor), pentru fiecare arie curriculară, disciplină și competență din programă, cu descriptori pentru fiecare nivel de realizare? Dacă am fi avut astfel de bănci de itemi (repet, era timp destul să fie realizate în cei 8 ani, de când aplicăm noul curriculum – dar noi am folosit milioanele de la UE pe alte lucruri, mult mai importante...), evaluarea a ceea ce trebuie remediat / recuperat ar fi fost mult, mult mai ușoară. Acum, fără o astfel de bază obiectivă, există șanse ca această evaluare să fie făcută, ca de obicei, din burtă / din pix: să ieșim bine, acum, din furtună. Sau, să spunem că, uite, ți-am arătat cum să faci, dacă nu ai rezultate (participare mică, rezultate slabe), e vina ta, școală / profesor. 

În privința ghidurilor de prevenire a răspândirii virusului și privind siguranța în școală: și ele sunt OK, cuprind măsuri eficiente, de bun simț, aplicate mai peste tot în lume. Dar, întreb eu, pot fi ele urmate în majoritatea școlilor, sau pot fi aplicate numai într-o școală ”ca afară”? Și, în treacăt fie spus, vor fi iarăși lăudate școlile ”de prestigiu” care au de toate (inclusiv elevi și părinți motivați să respecte regulile și să suplimenteze resursele școlii) și vor fi arătate cu degetul, chiar pedepsite, școlile în care vor fi probleme – nu (de regulă) din vina lor. 

Iată câteva nedumeriri (nu mă refer la ultra-dezbătută problemă a școlilor fără apă curentă și canalizare – problemă care, în 30 de ani, putea fi rezolvată de trei ori, nu o dată).

Deci: o școală oarecare de cartier din București și o clasă I cu 34 de elevi, cu resursele existente (să fie clar - nu vor fi bani mai mulți și nici personal în plus). Dau un exemplu de la învățământul primar pentru că, pe la televiziuni și în presă apar, mai ales, profesori de liceu și de gimnaziu și, cu precădere, de la școli de fițe (publice și private) – cu infinit mai puține probleme legate de resurse și de capacitate instituțională. În plus, altfel te înțelegi cu (și altfel înțelege aceste măsuri) un elev de 12, 13 14 ani sau mai mult. Și, în fine, chiar credeți că elevii văzuți pe la televiziuni sau pe Internet, care se exprimă fluent, cu un vocabular bogat, interesați și motivați pentru învățare și cu un ”bagaj de cunoștințe” considerabil, sunt reprezentativi pentru majoritatea elevilor din sistemul nostru școlar? 

Revenind: facem ore de curs cu toți - cu toată clasa și cu panouri de plexiglas - sau cu clasa împărțită în 2 grupuri? 

În prima variantă – câteva probleme (listă incompletă - repet, dacă s-ar fi respectat legea privind efectivele de elevi și resursele conform legii, NU ar fi fost nevoie de panouri și nici nu ar fi apărut problemele enumerate): 
 • Panourile știute de mine au vârfuri și muchii tăioase – TOȚI cei pe care îi știu că au manipulat așa ceva sunt plini de tăieturi și înțepături. 
 • De cât timp credeți că este nevoie pentru a dezinfecta, pe mâini, 34 de copii de 7 ani, la începerea orelor și în pauze? Știți cât durează doar să se dezbrace / îmbrace de geci, fulare, căciuli etc. – lucru care necesită, în plus, și contact fizic cu copiii (”Doamna, mi s-a dezlegat șiretul la pantof și nu știu să-l leg”)? Probabil, la clasa pregătitoare și la clasa I, nu va mai fi timp și pentru altceva (într-o lecție de 30 de minute). 
 • Cum îi poate face învățătoarea pe copii să nu se înghesuie și să nu se înghiontească la intrare / ieșire, mai ales după o pauză de 6 luni, în care au cam uitat regulile? Repet, vorbim de copii de 7 ani și, să nu uităm, avem legi clare și drastice împotriva violenței împotriva copiilor - fizică, verbală, emoțională... 
 • În pauze, pe cine supraveghează învățătoarea, pentru respectarea distanțării fizice? Pe cei din clasă, pe cei care merg la toaletă sau pe cei care ies în curte? Că nu se poate clona și, dacă spune cineva că îi poate ține în clasă, toate pauzele, pe toți cei 34 de copii (nu roboței) de 7 ani, într-un spațiu insuficient (descris mai jos) și fără personal de sprijin suplimentar, nu știe ce vorbește. 
 • Cum poate asigura fluxuri separate de intrare / ieșire, marcate cu săgeți, când în clasă există 4 rânduri de pupitre, cele din față la 1 metru de tablă și cu spații de 50 cm între pupitre (altfel nu au loc toți cei 34 de elevi din clasă)? 
 • Cum procedăm cu copiii care, în fiecare zi, își uită câte ceva acasă (caiet, creion)? Facem stocuri? Îi lăsăm să nu facă nimic?
 • Dar cu cei care sunt trimiși la școală cu dureri și alte simptome (fiind, de regulă, zilnic un astfel de caz)? Lași clasa în plata Domnului și îl duci la ”izolator” (dacă ai), chemi părintele (dacă vine), chemi medicul/asistentul (dacă îl ai)?
 • Mai ai voie să treci pe la fiecare, să oferi feedback și să le arăți cum se scrie corect o literă - oricum nu mai ai voie să ”conduci” mâna copilului (contact direct)? Fără feedback imediat și direct copiii NU pot învăța să scrie. Și nu este vorba numai de scris ci, în general, de motricitatea fină și de coordonare, orientare în spațiu etc. 
A doua variantă (clasa împărțită în 2), opțiunea 1: împărțirea clasei în grupe, care vin, fizic, la școală, succesiv, în schimburi. 
 • Se amplifică problemele părinților elevilor din ”schimbul 2”, care trebuie să-i aducă la 11 și să-i ia la 13-14. Și înainte de pandemie, mulți copii erau aduși la școală cu mult înainte de ora 8, pentru că părinții trebuie să meargă la serviciu: ce facem cu acești copii, iarna sau pe ploaie, îi ținem afară, în curte, ca să respectăm procedurile? 
 • Sunt probleme cu normarea și cu timpul de muncă: cele 20 de ore din planul cadru (minimum), din care 4 ore predate de profesori, înseamnă 32 ore / săptămână numai predare (pentru două grupe). La clasa I, când copiii învață să scrie, învățătoarea ”începe” caietele (repet, pentru 34 de copii) și le corectează zilnic, treabă care ia cel puțin 2 ore/zi, 4 zile/săptămână (în condițiile de risc suplimentar: manipularea, repet, zilnică, a celor 34 de caiete, care se strâng și se dau înapoi elevilor: le dezinfectăm și pe acestea? Cum?). Deci, încă 12 ore în plus. Avem, deja, 44 ore / săptămână. În context, aș vrea să știu punctul de vedere al sindicatelor față de ideea (vehiculată deja), cum că, dacă facem ore de 30 de minute, o oră din norma de predare înseamnă 2 activități de învățare efective. Oricum, nu este OK: pregătirea pentru o ”oră” de 30 de minute este aceeași pentru o ”oră” de 45-50 de minute iar copilul nu poate învăța în 30 de minute ceea ce se presupunea că va învață în 45 sau 50 de minte - deci, rezultate mai slabe. La cele 44 de ore socotite mai sus se adaugă timpul de pregătire pentru lecții (care, desigur, se pune o singură dată, pentru ambele grupe), pentru evaluare (în general), pentru propria pregătire (doar avem tone de ghiduri, repere, ordine de ministru, webinare etc.) și pentru alte activități la nivel de școală. Deci, pe scurt, orele de muncă în plus pentru învățător, se plătesc, au ba? 
În a doua variantă, opțiunea 2: jumătate dintre elevi în clasă, jumătate acasă, urmărind lecția online (Lecții online la vârste mici? Ar trebui să vedem ce spun și specialiștii. Și nu spun de bine). 
 • Sunt, în primul rând, probleme logistice: sunt necesare camere video performante (care asigură, la un nivel satisfăcător, captura de imagine și de sunet) sau camere + microfoane wireless. Mai mult, în unele școli, pur și simplu se înlocuiesc camerele folosite la EN sau Bac cu unele care captează și sunetul și se pune imaginea pe Internet. Ce control există asupra acestei activități? Cât de eficace este? Se vede ce scrie profesorul la tablă? Se aude ce spune profesorul? (Asta presupunând că toți copiii sunt conectați ți că se mai și uită la lecții).
 • Se amplifică problema participării: învățătoarea nu se poate dedubla, pentru a urmări, în același timp, ce fac elevii - și cei din clasă, și cei de acasă - care se pot decupla foarte ușor: câți dintre ei au condiții (cameră separată, terminal folosit exclusiv etc.) pentru o învățare cât de cât decentă? 
 • Sunt convins că, la venirea în școală a grupei care a stat acasă, învățătoarea va trebui, în foarte multe cazuri, să repete ce a făcut cu cealaltă jumătate de clasă – desigur, cu întârzieri în ”parcurgerea programei”. Deci, mai putem vorbi de recuperare, remediere și, mai ales, de parcurgerea programei? Cel mult de o limitare a pierderilor... 
În plus (diverse): 
 • A măsurat, cineva, cât timp ar lua celor 3 îngrijitoare din școală (că atâtea sunt) să curețe temeinic și să dezinfecteze, între schimburi, cele 16 săli de clasă ale școlii, bașca spațiile comune și curtea școlii (destul de mare și care, se pare, trebuie SPĂLATĂ în fiecare dimineață)? 
 • O problemă reală, auzită de la mulți (nu râdeți): când are voie să se ducă învățătoarea la toaletă, fără să riște o plângere penală? Dacă ne uităm la măsurile aprobate prin ordinul comun, nu prea are voie – întrucât cadrul didactic de la clasă trebuie să supravegheze elevii non-stop. Și am avut un precedent similar: dacă vă amintiți, asistenta condamnată la închisoare (cazul de la maternitatea Giulești) pentru că, conform declarațiilor ei, ieșise la toaletă când s-a declanșat incendiul... 
 • Cum faci orar decalat sau pe grupe la clasele de primar, când ai și profesori (de educație fizică, religie, limba engleză) care predau și la acest nivel? Oricum, și până acum, profesorii considerau orele la primar ”de umplutură”, atunci când le făceau - învățătoarea fiind, oricum, în clasă și nu se vede dacă lipsești sau întârzii... În acest sens, se vehiculează (prin școli) o idee, care nu mi se pare OK: învățătorii să NU fie plătiți, în plus, dacă predau pe grupe (ei fiind încadrați pe post, nu pe normă de predare), dar profesorii, care predau la primar, să fie. 
 • Când și cu ce frecvență vor fi testați profesorii (și, în general, personalul școlii), care se va afla, conform tuturor definițiilor, în ”linia întâi” în privința riscului de îmbolnăvire? 
 • Ce facem cu programele de arte (AVAP la cei mici): mai pictăm cu acuarele, mai mergem la toaletă să luăm / să aruncăm apa și să spălăm pensulele? De altfel, mai are cineva nevoie de de educație artistică? Se pare că nimeni.
 • Ce facem la activitățile practice, care dezvoltă abilitățile motrice și coordonarea ochi-mână? Renunțăm la ele? A le face online, la clasele mici, fără un adult în preajmă, este puțin eficient și poate deveni, chiar, periculos. Și așa se pare că avem o generație de copii mototoli - care intră în școală cu abilități motrice nedezvoltate – una din cauze fiind ”părinții elicopter”: să nu se murdărească / taie / lovească odorul. 
 • Ați vorbit, vreodată, din spatele unei viziere? Am încercat: nu înțelegea ce spun nici persoana aflata la 1 metru de mine, chiar dacă nu purtam mască. Deci, cum va decurge comunicarea prin panou, vizieră și două măști? S-au făcut simulări? Dar în privința calității înregistrării video și audio a lecțiilor desfășurate în astfel de condiții?
Repet (ca să se înțeleagă foarte bine faptul că ceea ce scriu NU este un atac la adresa conducerii actuale sau unei conduceri anume): ceea ce mă supără este că nu am fi avut niciuna dintre problemele enumerate mai sus, dacă am fi respectat LEGEA – de exemplu, în privința efectivelor de la clasă sau privind resursele financiare alocate educației – și dacă nu am fi făcut derogări peste derogări de la LEGE, care ne-au aruncat în plin absurd: derogarea a devenit lege, iar excepția a devenit regulă. Un exemplu: în 2018 și 2019 ARACIP a notificat peste jumătate dintre școlile DE STAT evaluate periodic, că nu îndeplinesc condițiile minime de siguranță (lipsind fie autorizația de securitate la incendiu, fie autorizația sanitară de funcționare, fie ambele), ca prim pas al procedurii de închidere prevăzute de lege. Rezultatul a fost ... o lege, care obligă ARACIP să NU mai solicite cele două documente. Mai ușor facem derogări decât să respectăm legea, nu-i așa? 

La acestea se adaugă legile făcute pe genunchi și schimbarea legislației la fiecare schimbare de regim. În treacăt fie spus, dacă am fi respectat, măcar din 2000 încoace, legislația privind securitatea la incendiu și privind sănătatea publică, nu am mai fi avut școli fără apă curentă și cu toalete în fundul curții. Dar, se pare, avem timp să modificăm, prin lege, la fiecare schimbare majoră de guvern, structura guvernului, a ministerelor și, în general tot ce înseamnă guvernanță la nivel central, dar nu avem timp să APLICĂM legislația existentă...

Și, un ultim element, care lipsește din aceste ghiduri și reglementări: prezumția de nevinovăție și postularea bunei credințe a oamenilor din școli. Dau un exemplu, ca să se înțeleagă ce vreau să spun: în anumite state din SUA, este pe cale să fie aprobată o legislație, conform căreia profesorii și școlile sunt puși/puse la adăpost de acțiuni în instanță, în caz de îmbolnăvire, dacă dovedesc că au stabilit și aplicat în mod rezonabil regulile respective - cuvântul cheie fiind ”rezonabil”, cuvânt care lipsește din reglementările noastre. 

Însă ei au încredere în profesorii lor, noi nu avem încredere în ai noștri. La ei părinții vor să-și trimită copii la școală, la noi ... chiar nu știu ce să cred. Ei au reguli clare, pe care le mai și aplică în privința prezenței la școală: de exemplu, în UK, amenda pentru chiul este de 100 lire sterline pe zi; în SUA, pedeapsa pentru părinții care nu asigură educație copiilor este închisoarea. 

De altfel, întreaga noastră legislație (în toate domeniile, să ne înțelegem – uitați-vă, de exemplu, la Legea Finanțelor Publice) este făcută pe baza prezumției de vinovăție – deci, are ca scop găsirea vinovaților și aplicarea sancțiunilor. Și nu mi se pare moral să lași întreaga răspundere la nivelul școlii – de-aia vorbeam, la începutul intervenției, de ”acarpăunizarea” profesorilor și a directorilor care, cu siguranță, vor fi cei găsiți vinovați: eu, Minister, v-am spus ce să faceți; eu, inspectorat, am dat indicații, am îndrumat și am aprobat; autoritățile locale au dat ce au vrut / ce au putut; directorul a pus în aplicare, cu ce a avut / cum a putut iar profesorii (plus elevii și părinții) suportă consecințele. Și este clar că, în activitatea concretă, de zi cu zi, mai ales în condiții speciale (cum sunt, de exemplu, cele descrise mai sus) nu ai cum să respecți, în litera lor, toate regulile respective. 

Ca să intre într-o oarecare normalitate (și de frica posibilelor consecințe legale), mulți speră (în secret sau nu) ca părinții să-și țină copii acasă sau să se închidă școlile - repet, cu consecințe greu de imaginat asupra evoluției ulterioare a acestor copii: se vorbește, deja, de o jumătate de generație sau de o întreagă generație pierdută. Apar, deja, semne: sugestii, mai mult sau mai puțin voalate, pentru părinți ca, dacă au probleme, orice fel de probleme, să-și țină copiii acasă, iar profesorilor li se sugerează să fie ”înțelegători” – adică fie să motiveze toate absențele, fie, de-a dreptul, să nu le înregistreze pe toate. 

Oricum, noi nu vom apuca să fim trași la răspundere de generațiile viitoare, cu ”găuri” mari în educație: absolvenții vor avea, desigur, note mari la evaluări și examene și vor fi primiți, cu brațele deschise, de mărețele noastre universități. Dar vă veți mira (cei care veți trăi până atunci), de ce, peste 20 de ani, vom fi tot coada Europei la industrii de vârf și creative, la productivitate, la inovație și, în general, la tot ce înseamnă capitalul uman. Sau, poate, ne vine mintea la cap în ceasul al doisprezecelea.

18 iunie 2020

Despre cenzură, libertate, controverse și diversitate

Recent s-au adoptat niște texte de lege, care se referă la interzicerea unor forme și tipuri de educație. Dincolo de conținutul textelor de lege adoptate (adică ceea ce este interzis, efectiv, prin cele două texte de lege – educația sexuală și studiile de gen), mi se pare foarte periculoasă, pentru orice democrație, ideea de a interzice prin lege o anumită cunoaștere

Nimeni nu îți poate interzice să-i citești pe Stalin sau pe Hitler, să citești Biblia sau Coranul: a cunoaște este una, a acționa conform ideologiilor respective este cu totul altceva. Chiar este necesar să-i citești, pentru a vedea cum au ajuns oamenii să omoare milioane de alți oameni, în numele unei ideologii sau unei credințe. De aceea, nu sunt de acord cu cei care susțin că, iată, și în Constituțiile altor state democratice sunt interzise ideologiile totalitare, pentru că nu este vorba de a interzice cunoașterea sau discutarea acelei ideologii, ci acțiunea fundamentată pe ideologia respectivă. 

Să analizăm, puțin, ”ideologia” din spatele Speakers’ Corner (cel mai faimos fiind cel din Hyde Park – v., pentru începători, articolul dedicat din Wikipedia): poți spune orice, inclusiv că vrei să desființezi monarhia (adică să schimbi ordinea constituțională), dar poliția te saltă imediat dacă spui ”haideți să o omorâm pe regină”: ai dreptul să te informezi, să studiezi și să spui ce vrei, atât timp cât nu acționezi nelegal și nu încalci drepturile celorlalți, chiar dacă ceea ce spui nu este conform convingerilor altora. Iată și jurisprudență (dintr-o sentință a unui tribunal britanic, din 1999 - Redmond-Bate v Director of Public Prosecutions). 
Freedom of speech could not be limited to the inoffensive but extended also to‚ the irritating, the contentious, the eccentric, the heretical, the unwelcome, and the provocative, as long as such speech did not tend to provoke violence’, and that the right to free speech accorded by Article 10 of the European Convention of Human Rights also accorded the right to be offensive”. 
În traducere aproximativă: 
”Libertatea de exprimare nu se poate limita la inofensiv, ci se extinde și la iritant, litigios, excentric, eretic, nedorit și provocator, atât timp cât un astfel de discurs nu tinde să provoace violență, iar dreptul la libera exprimare acordat de articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului înseamnă, de asemenea, și dreptul de a fi ofensator”. 

Granița între libertatea de exprimare, pe de o parte, și discursul instigator la ură, insulta, calomnia, atentatul la dreptul la demnitate și imagine, pe de altă parte, este, adesea, neclară. Dar ea se poate stabili(za) prin practicarea dialogului, a dezbaterii acestor teme controversate. Din acest motiv, toate temele controversate ar trebui abordate în școală, și nicidecum interzise

Îmi amintesc și ce am citit în statutul unei asociații profesionale din SUA: este de datoria profesorului de științe sociale să aducă în discuția elevilor săi problemele controversate ale societății americane contemporane (avortul, discriminarea rasială, armele de foc și altele asemenea), dar îi este interzisă cu desăvârșire impunerea propriului punct de vedere în problema respectivă. Iată câteva materiale, care susțin, cu argumente, necesitatea abordării, în școală, a subiectelor controversate
Deci, temele controversate trebuie discutate, nu interzise. Consecințele limitării cunoașterii prin interdicții: 
 • Dacă începem să pășim pe acest drum, până la concedierea, apoi închiderea (în pușcării sau ghetouri), a celor gândesc altfel decât cei aflați la putere, nu mai este decât un pas. Foarte mic. Și ușor de făcut cu un popor needucat în spiritul democrației. 
 • În lipsa schimbului de idei, ne limităm la schimbul de insulte, palme și bâte pe spinare. 
 • Într-o societate care tinde spre pluralism și diversitate, orice măsură de cenzură (pentru că asta este), aplicată pentru a favoriza o anumită (și unică) ideologie, afectează, iremediabil, dreptul la educație: cunoașterea univocă, limitată la un singur punct de vedere, te transformă într-un intolerant, un inadaptat și un marginal într-o societate pluralistă și diversă. 
Închei prin a reaminti două articole din Constituție: 
 • ART. 30 Libertatea de exprimare (1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. (2) cenzura de orice fel este interzisă (sublinierea mea). 
 • ART. 57. Exercitarea drepturilor și a libertăților. Cetățenii români, cetățenii străini și apatrizii trebuie să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți (sublinierea mea).
Cu alte cuvinte: 
 • Credința ta în creaționism, nu poate duce la interzicerea cunoașterii, de către mine, a evoluționismului. Am, totodată, dreptul să susțin, fără a fi cenzurat, evoluționismul și nimeni nu are dreptul să-mi impună, prin lege, să nu o mai fac. 
 • Credința ta în două genuri, definite biologic, nu poate duce la interzicerea cunoașterii, de către mine, a teoriilor non-binare și nici a credinței mele că genul este un construct cultural, nu biologic. Am, totodată, dreptul să susțin, fără a fi cenzurat, convingerile mele, și nimeni nu are dreptul să-mi impună, prin lege, să tac.

05 iunie 2020

Despre nebunie

Mi-a plăcut acea definiție a nebuniei, care spune că ești nebun dacă perseverezi în a face același lucru, sperând că vei obține rezultate diferite. 

Suntem nebuni când încercăm să reparăm sistemul insistând pe ”mai mult”, în loc de ”altfel”. Încă spunem că școala nu e bună pentru că nu avem suficientă matematică, sau geografie, sau istorie, sau informatică sau... ce vreți voi. Avem cel puțin un Robespierre de serviciu pentru fiecare disciplină. Reiterăm, la nesfârșit, teme futile - despre numărul de ore pentru o disciplină sau alta (fără să ne gândim ce facem în orele respective), despre manuale și altele asemenea, dar deloc despre rezultatele dorite de la școală - de exemplu, vrem un cap plin sau unul bine făcut? 

Suntem nebuni când ne lăudăm că am reformat sistemul. Nu am reformat nimic: școala ”majoritară” - de la clădiri, trecând prin structura pe discipline și terminând cu forma și conținutul pregătirii inițiale a profesorului - au rămas la fel ca acum 50 de ani. Reiau, acum, o postare din 2016 (http://deceeducatia.blogspot.com/2016/09/despre-concursul-de-directori-si-nu_19.html), publicată într-un anume context, în care am pus poza carnetului meu de note din clasa a VII-a, pentru a arăta cât de puține lucruri s-au schimbat în învățământul românesc în ultimii 50 de ani (am obosit de câte ori am spus acest lucru). Am avut multe schimbări, superficiale, venite și plecate ca valul, tentative de reformă (în anii 1997-2000 și, apoi, între 2007-2012), dar fără impact (oricum, nimeni nu vrea să măsoare impactul). Reamintesc: reformă există doar dacă schimbă ceva, la nivel sistemic nu individual, în privința învățării, a rezultatelor ei și a relației educaționale fundamentale, cea între profesor și elev. 

Sunt și dovezi în acest sens, chiar de bun simț: aceleași probleme, care au fost identificate acum 30 de ani, sunt și acum pe tapet - citiți, doar, Cartea Albă publicată de defunctul ISE în 1993 și, apoi, analizele recente ale OECD, UNICEF sau Banca Mondială... În plus, rezultatele la evaluările internaționale și, în general, evoluția indicatorilor fundamentali, de sistem, nu poate fi asociată cu vreo măsură de reformă. Doar, cel mult, când măsura respectivă a fost peste măsură de proastă. De exemplu, desființarea SAM a inversat evoluția ratei de părăsire timpurie a școlii: dacă înainte de 2009 aveam o descreștere (lentă, e drept, dar descreștere), după 2009 a fost o creștere abruptă, urmată de menținerea indicatorului la niveluri foarte ridicate - abia prin 2018 ajungând la rata de acum 10 ani. Alte argumente în favoarea acestei idei, în ultima postare de pe Blog înainte de pandemie - http://deceeducatia.blogspot.com/2020/01/sistemul-de-invatamant-doua-filme-pe.html

Nici apariția unei legi noi nu poate fi considerată ”reformă” și nu mi se pare corect, de exemplu, să spui că în 2012, la PISA, elevii noștri au obținut rezultate ceva mai bune, datorită legii din 2011. Chiar uităm că acele competențe, evaluate la PISA, se formează pe toată perioada școlarității, nicidecum într-un an? De fapt, efectele acelei legi (care, e drept, a fost masacrată, în fel și chip, până la golire de orice conținut reformator), se pot vedea începând cu rezultatele la PISA 2018...

Suntem nebuni când repetăm aceleași programe de formare pentru profesori și pentru directori, fără a cerceta la ce folosesc, care este impactul lor la nivel de școală. De exemplu, există tot felul de academii de leadership, cu costuri exorbitante, în care directorii de școli învață să fie lideri, de la tot felul de ”treinări”: de la ”marii” antreprenori (de gogoșerie sau care s-au îmbogățit din contracte cu statul), trecând prin proaspeți absolvenți de MBA la o universitate prestigioasă (dar care au condus, în viața lor, cel mult o bicicletă sau o mașină de fițe), până la ”consultanții educaționali” (care îți dau lecții de management, dar care concep, pentru școala lor, proiecte de dezvoltare de tot râsul - sau plânsul, depinde de perspectivă). 

Nu vom mai fi nebuni doar atunci când, pentru a obține rezultate diferite, vom încerca să facem lucrurile altfel. Și, având în vedere că educația este un serviciu public, prin care se asigură exercitarea unui drept fundamental (dreptul la educație), precum și faptul că efectele unei intervenții se văd după niște ani (nu imediat), este bine ca orice schimbare majoră, la nivel de sistem, să fie pilotată. Lipsa pilotării duce fie la discuții nesfârșite și sterile, fie la voluntarism politic - cu efect potențial nociv (cum am arătat și mai sus). De exemplu, în lipsa unei aplicări concrete, la clasă, cum putem spune care ”plan cadru”, din cele nșpe variante discutate, este mai bun? Doar pe bază de păreri? Ca urmare, am fost, sunt și voi fi adeptul introducerii unui sistem de școli pilot și chiar experimentale. Am și scris, în acest sens, un raport de politici publice, încă din 2015 (https://www.caliedu.ro/?page_id=700).

Motivele pentru care susțin conceptul de ”școală pilot” sunt multe - de la experiența personală (am învățat, 8 ani, într-o școală experimentală) până la nevoia evidentă de a evalua, ex ante, orice schimbare importantă, înainte de generalizare. Deci, pilotarea trebuie gândită, explicit, pentru a servi deciziei de politici publice, estimând șansele ca o anumită intervenție să îmbunătățească ceva - acest ”ceva” trebuind definit foarte clar și precis. 

Din această perspectivă, actualul proiect de hotărâre de guvern mi se pare binevenit, putând crea un început de bună practică în elaborarea politicilor publice pe bază de dovezi. Dar, în același timp,  proiectul poate fi îmbunătățit: 

1. Pot fi pilotate o mulțime de alte chestii în afara modelor curriculare și de carieră didactică. De exemplu, mai pot fi pilotate (enumerarea este, evident, departe de a fi completă):
 • Flexibilizarea organizării activităților de învățare pentru a fi adaptate nevoilor și intereselor celor care învață. De exemplu, în privința timpului alocat: să poată coexista, în programul elevului, activități de învățare de 10 minute, alături de cele de 30, 45, 60 sau 120 de minute. Sau, alt exemplu, în privința numărului elevilor implicați: să poată coexista, în programul elevului, activități ”1-la-1” sau pe grupuri mici (de recuperare, sau dimpotrivă, pentru exersarea unor talente) și activități pe grupuri mari (de exemplu, inițierea unui proiect la nivelul școlii prin vizionarea unui film sau o conferință despre rasism, urmată de un concurs de eseuri) etc. 
 • Schimbarea modului de finanțare a școlii - de exemplu, prin granturi în locul subvențiilor - care să permită cheltuirea banului public în funcție de nevoile celor care învață și nu de capitolele și articolele bugetare stabilite de contabili.
 • Modele hibride de învățare, atât de necesare în perioadele de distanțare fizică: ce anume și cum să se învețe online, ce anume și cum să se învețe în școală.
 • Modele de învățare structurate altfel - de exemplu SOLE (Self Organized Learning Environment). De altfel, sunt foarte multe modele curriculare, care pot fi pilotate, unele având, deja, rezultate pozitive în privința indicatorilor fundamentali de participare școlară, rezultatele învățării și starea de bine.
 • Sisteme de management al performanței pentru profesori - care să înlocuiască evaluarea birocratică de acum.   
 • Noile roluri ale profesorilor - de exemplu, profesor asistent, profesor specializat în recuperarea decalajelor în învățare sau în lucrul cu copiii cu dificultăți în învățare, profesori specializați în descoperirea și dezvoltarea talentelor etc.
2. În general, consider că proiectul de act normativ ar trebui să insiste, mai mult, pe rezultate (”outcomes”: îmbunătățirea participării, a rezultatelor învățării, a stării de bine etc.) și mai puțin pe ”input” (model curricular, model de carieră didactică). Cu alte cuvinte, să ne spună ce se așteaptă de la pilotare, nu neapărat ce anume se va pilota. În acest sens, mi s-ar părea utilă legarea pilotării de profilurile de ieșire din sistem: să fie pilotate modalitățile prin care putem ajunge mai repede și mai aproape de modelele de competențe stabilite în aceste profiluri..

3. Din start, ar trebui stabilite niște criterii de selecție atât pentru școlile pilot cât și pentru inițiativele pilotate. De exemplu, în afara acordului conducerii și al cadrelor didactice, este nevoie și de o evaluare a capacității instituționale și manageriale de a planifica, organiza, monitoriza și evalua intervențiile respective și, eventual, de acordul informat al părinților și elevilor în privința schimbărilor preconizate. În privința inițiativelor de pilotat, cred că este nevoie și de o evaluare ex-ante  - de exemplu, în privința necesității, fezabilității și/sau acceptabilității acestora - evaluare care ar fi putut fi făcută de ISE (dacă mai exista) sau de evaluatori independenți. Obligatoriu, după părerea mea, ar trebui ca pilotarea oricărei inițiative să se realizeze și în școli care lucrează cu copii defavorizați / în comunități defavorizate. Altfel, rezultatele ar fi distorsionate: sunt deja cercetări care demonstrează că anumite metode funcționează mai bine în unele contexte și mai prost în altele (de exemplu, flipped learning funcționează mai bine la copiii favorizați).   

4. De asemenea, ar trebui să se menționeze, explicit, faptul că toate nivelurile, formele și tipurile de învățământ vor avea acces la pilotare. Din intervențiile distinsului coleg Marian Staș, modelul curricular pe care ar dori să-l piloteze se adresează învățământului secundar (gimnaziu și liceu). Or, știm, deja, că educația timpurie este cea care aduce cele mai mari beneficii, că învățământul primar (unde se realizează alfabetizarea operațională - deprinderile de bază) este la fel de important și că învățământul profesional are nevoie de o nouă față. Nu în ultimul rând, pentru a măsura impactul unei anume intervenții, nu este bine să se aplice, de-a valma, toate schimbările propuse, într-un număr oarecare de școli, pentru că ar face imposibilă evidențierea influenței fiecărei intervenții în parte asupra rezultatelor. De aceea, este esențial ca eșantionul de școli (pentru pilotare) să fie ales cu cap, pentru fiecare tip de intervenție. De asemenea, ar fi necesar și un ”grup martor” de școli, pentru fiecare intervenție.

5. Ar trebuie asumat, în mod explicit, faptul că pilotarea înseamnă derogare de la prevederile legale actuale. Dacă vrei altă structură de discipline / arii de învățare, îți trebuie derogare de la mai multe acte normative (privind curriculumul, încadrarea profesorilor, orarul școlii, evaluarea externă etc.) - mai ales acum, când legislația este atât de constrângătoare, încât nu poți face nimic altceva decât ce este scris în regulamente. Mai țineți minte ce s-a întâmplat cu ”pilotarea descentralizării” de prin 2007-2008? Da, exact, nimic! De aceea, cred că ideea de derogare (care apare Nota de fundamentare a proiectului de HG) ar trebui introdusă și în corpul Hotărârii. 

6. Proiectul de HG ar trebui să răspundă, mai clar, și altei întrebări esențiale: ”De ce?”. În nota de fundamentare este pomenit programul România Educată, dar nu și în corpul hotărârii. După părerea mea, ar trebui să fie clar faptul că nu se va pilota orice, ci doar acele inițiative / propuneri de schimbare subsumate unei strategii naționale de dezvoltare educațională, asumată explicit. Dacă România Educată este acea strategie - foarte bine - mai ales că, în rapoartele aferente diferitelor domenii, sunt multe idei valoroase, care, prin pilotare, ar căpăta mai multă consistență.

7. Pilotarea ar trebui însoțită și de o o alocare, explicită, de resurse: profesorii din școlile respective vor învăța lucruri noi, vor petrece mai mult timp în școală, discutând între ei și planificând împreună, vor trebui să gândească mai mult, să monitorizeze, să evalueze și să raporteze mai mult. Deci, vor munci în plus - muncă ce trebuie remunerată, cumva. În plus, schimbările preconizate ar putea avea nevoie, în afară de profesori pregătiți, și de alte resurse - materiale / fizice etc. - suplimentare. Deci, după părerea mea, în corpul HG ar trebui introdus un articol care să prevadă, explicit, finanțarea - de exemplu, în bugetul Ministerului să fie introdus un capitol special de finanțare suplimentară prin proiect național dedicat școlilor pilot.

Dar, este doar un început, un început bun: pilotarea este necesară și orice dezbatere, făcută cu bună credință, nu poate fi decât benefică. Să sperăm ca, măcar de data asta, să iasă ceva care să ne scoată școala din secolul XIX.